Sofia Tesmenitskaya for Elle Germany | Uno models Barcelona & Madrid