Sofia Tesmenitskaya for ODDA Magazine | Uno models Barcelona & Madrid