Sofia Tesmenitskaya at the CDLM SS/20 show | Uno models Barcelona & Madrid