Sofia Tesmenitskaya at the Bevza SS/22 show | Uno models Barcelona & Madrid