Antonina Vasylchenko for glassbook magazine | Uno models Barcelona & Madrid