Zuzana Gregorova for dv magazine | Uno models Barcelona & Madrid