Martyna Budna for Denizen Magazine | Uno models Barcelona & Madrid